Els recursos

Detall de la infraestructura

El projecte «PlataformESS» es caracteritza per l’ús i foment de tecnologies ètiques, de codi obert i socialment responsables. «PlataformESS» planteja i defensa un canvi de paradigma tecnològic en relació amb l’actual internet jerarquitzat i dominat per les grans operadores de telecomunicacions i proveïdores de continguts del capitalisme de plataforma. «PlataformESS» utilitza la tecnologia per a resoldre reptes socials i comunitaris, i el desplegament d’infraestructures i desenvolupament de serveis i plataformes se centra en resoldre les necessitats i interessos de les comunitats que composa la cultura transformadora, l’ESS i la Justícia Global.
La primera fase del projecte «PlataformESS» ens ha permès desenvolupar un primer prototip funcional de la plataforma, començant pel primer pas cabdal de l’adquisició mancomunada del maquinari (servidor) necessari, seguint amb la selecció, instal·lació i configuració dels conjunts de programari obert i llibreries associades necessàries per a poder oferir serveis sobre la plataforma, i acabant amb el disseny de protocols consensuats de gestió i operació de la plataforma que calen per a poder generar continguts virtuals de manera òptima i eficient.
«PlataformESS» disposa d’un cloud local d’alta capacitat, disponibilitat i rendiment, ubicat a un centre de processat de dades connectat a internet d’alta velocitat. S’ha arribat a un acord amb l’associació eXO (Expansió Xarxa Oberta) per a la cessió d’un servidor física al clúster d’eXO, pel que es garanteix el manteniment i alta disponibilitat dels nostres serveis, que estan uticats en màquines virtuals. Mitjançant aquesta col·laboració estem compartint infraestructures amb altres projectes de caire comunitari i de caràcter experimental amb la missió de desplegar infraestructures i xarxes de telecomunicacions ciutadanes i comunitàries.
Quant als serveis experimentals i comunitaris, al servidor mancomunat hi hem instal·lat, configurat i posat en marxa diferents programaris i tecnologies de codi obert de forma col·laborativa i hi hem compartit recursos entre les entitats impulsores de PlataformESS. Des del mes de setembre de 2021 disposem dels següents serveis i tecnologies: BigBlueButton, Jitsi, Nginx, PeerTube i EtherPad Lite.

‣ A la infraestructura compartida, s’hi ha configurat:

  • 1 instància de BigBlueButton per a les videoconferències amb necessitats avançades de moderació, pensat per a entorns de formacions, tallers i seminaris, així com per a assemblees amb eines de gran utilitat com per exemple un sistema de votacions electròniques instantani.
  • 4 instàncies de Jitsi per a acollir trobades de caràcter més espontani i periòdic. 3 d’elles tenen sistema d’autenticació i securització per a poder oferir control d’accés. Totes s’han customitzat amb els logos i paletes de colors de les respectives organitzacions.
  • 1 instància de Peer-tube (streaming) per transmetre contingut audiovisual en viu i sota demanda, així com oferir un arxiu audiovisual i repositori de vídeo compartit.
  • 1 sistema d’emissió (streaming) basat en NGINX per a permetre la transmissió de contingut audiovisual en directe amb un xat integrat.
  • 1 sistema de pads col·laboratiu amb EtherPad Lite.
Actualment seguim coordinant-nos per detectar i desenvolupar altres eines digitals.

‣ Informació tècnica d’interès

‣ Altres enllaços