Els recursos

Detall de la infraestructura

El projecte PlataformESS es caracteritza per l’ús i foment de tecnologies ètiques, de codi obert i socialment responsables. PlataformESS planteja i defensa un canvi de paradigma tecnològic en relació amb l’actual internet jerarquitzat i dominat per les grans operadores de telecomunicacions i proveïdores de continguts del capitalisme de plataforma. PlataformESS utilitza la tecnologia per a resoldre reptes socials i comunitaris, i el desplegament d’infraestructures i desenvolupament de serveis i plataformes se centra a resoldre les necessitats i interessos de les comunitats que formen part de la cultura transformadora, l’ESS i la Justícia Global.
La primera fase del projecte PlataformESS ens ha permès desenvolupar un primer prototip funcional de la infraestructura, començant pel primer pas cabdal de l’adquisició mancomunada del maquinari (servidor) necessari, seguint amb la selecció, instal·lació i configuració dels conjunts de programari obert i llibreries associades necessàries per a poder oferir serveis i acabant amb el disseny de protocols consensuats de gestió i operació de la plataforma que calen per a poder generar continguts virtuals de manera òptima i eficient.
PlataformESS disposa d’un cloud local d’alta capacitat, disponibilitat i rendiment, ubicat a un centre de processament de dades connectat a internet d’alta velocitat. S’ha arribat a un acord amb l’associació eXO (Expansió Xarxa Oberta) per a la cessió d’un servidor físic al clúster d’eXO, per la qual cosa es garanteix el manteniment i alta disponibilitat dels nostres serveis, que estan ubicats en màquines virtuals. Mitjançant aquesta col·laboració estem compartint infraestructures amb altres projectes de caràcter comunitari i experimental amb la missió de desplegar infraestructures i xarxes de telecomunicacions ciutadanes i comunitàries.
Quant als serveis experimentals i comunitaris, al servidor mancomunat hi hem instal·lat, configurat i posat en marxa diferents programaris i tecnologies de codi obert de forma col·laborativa i hi hem compartit recursos entre les entitats impulsores de PlataformESS. Des del mes de setembre de 2021 disposem dels següents serveis i tecnologies: BigBlueButton, Jitsi, Nginx, PeerTube i EtherPad Lite.
 

A la infraestructura compartida, s’hi ha configurat:

Quant als serveis experimentals i comunitaris, al servidor mancomunat hi hem instal·lat, configurat i posat en marxa diferents programaris i tecnologies de codi obert de forma col·laborativa i hi hem compartit recursos entre les entitats impulsores de PlataformESS. Des del mes de setembre de 2021 disposem dels següents serveis i tecnologies: BigBlueButton, Jitsi, Nginx, PeerTube i EtherPad Lite.

‣ A la infraestructura compartida, s’hi ha configurat:

 • 1 instància de BigBlueButton per a les videoconferències amb necessitats avançades de moderació, pensat per a entorns de formacions, tallers i seminaris, així com per a assemblees amb eines de gran utilitat com per exemple un sistema de votacions electròniques instantani.
 • 4 instàncies de Jitsi per a acollir trobades de caràcter més espontani i periòdic. 3 d’elles tenen sistema d’autenticació i protecció per a poder oferir control d’accés. Totes s’han personalitzat amb els logos i paletes de colors de les respectives organitzacions.
 • 1 instància de Peer-tube (streaming) per transmetre contingut audiovisual en viu i sota demanda, així com oferir un arxiu audiovisual i repositori de vídeo compartit.
 • 1 sistema d’emissió (streaming) basat en NGINX per a permetre la transmissió de contingut audiovisual en directe amb un xat integrat.
 • 1 sistema de pads col·laboratiu amb EtherPad Lite.
 • Maadix com a entorn de virtualització d’eines de codi obert que ens permet accedir a una instància pròpia de NextCloud i Jitsi.
 • NextCloud, com a espai de gestió col·laborativa de documentació en línia. Eina mancomunada i instal·lada dins de l’entorn virtual de Maadix.
 • 1 instància de Liberaforms. Una eina de programari lliure pensada i desenvolupada com a infraestructura comunitària, lliure i ètica que permet crear i gestionar formularis que respecten els drets digitals de les persones que fan ús d’ells.
 • 1 instància de Focalboard, l’alternativa de codi obert a eines com Asana, Trello i Notion.
 • Adaptació de Decidim (costumitzat) a l’entorn de PlataformESS. Desnvolupament a mida, partint del codi font mare del Decidim, per a resoldre les necessitats de virtualització tecnoètiques de les activitats socioculturals.
 • Goteo com a eina de finançament i com a servei d’autenticació poder iniciar sessió a diferents eines de PlataformESS (com el Peertube i Decidim).

‣ Informació tècnica d’interès

‣ Altres enllaços