‣ El procés

Al mes de maig de 2020, es va organitzar un grup de treball per a compartir recursos i coneixements (bones i males pràctiques). Poc a poc, va anar emergint la idea d’aprofitar aquella aturada forçosa per reflexionar i explorar maneres d’intercooperar per a generar sobiranies tecnològiques per a l’empoderament de les entitats de la cultura transformadora, l’ESS i la Justícia Global, creant lògiques alternatives i contraposades a l’extractivisme de dades del capitalisme de plataforma. Així doncs, es va començar a treballar en aquella direcció en base a trobades setmanals de coordinació d’aquell espai, batejat com a «PlataformESS».

‣ Disseny de la plataforma

Una de les primeres actuacions, durant els mesos de maig i juny del 2020 va ser l’activació d’un espai i procés de recollida de necessitats de serveis TIC i de detecció d’interessos a través d’un pad col·laboratiu. També es van recollir els coneixements tecnològics i el grau d’alfabetització digital, tant de les entitats participants en l’espai de treball com d’un gran ventall d’entitats de l’ESS. 
El mapeig d’entitats de la cultura transformadora, l’ESS i la Justícia Global realitzat detecta les següents necessitats i coneixements tecnològics, a tenir en compte en el disseny de la plataforma proposada:
  • Videoconferències per a reunions i trobades.
  • Videoconferència per a tallers (entorns més adaptables). 
  • Retransmissió de continguts (streaming): distribució de contingut audiovisual en temps real.
  • Repositori visualització de contingut audiovisual (reproductor vídeo + espai de disc).
  • Entorns de documentació compartida i col·laborativa (pads + open office).
  • Espai d’emmagatzematge on-line i compartició de fitxers (Nextcloud).

‣ Experiències i casos d’ús

Hem pogut validar la tecnologia en cinc escenaris d’ús diferents de la plataforma en entorns reals, donant resposta a les necessitats de producció d’activitats virtualitzades de les entitats de l’ESS durant l’emergència sanitària, on cada entitat ha pogut desplegar les seves activitats amb tots els seus matisos i accents particulars en el marc comú de la Tardor Transformadora.
FESC 2020
enregistrament i retransmissió en directe de les xerrades i activitats de la fira.
EINESS 2020
Retransmissió i repositori del cicle de cultura digital oberta.
LITERAL 2021
retransmissió en directe de les converses, presentacions de llibres i debats de la fira.
Caixa de Ressonància SMAC!
Assemblees del sindicat, tallers de formació interna i formacions de la Caixa de Ressonància.
Escola d’ESStiu 2021
Retransmissió i repositori de l’escola d’estiu de la XES.

‣ Properes passes

Hem detectat i recollit un bon volum de coneixement per a ser aplicat en les possibles properes passes. Això ha permès dibuixar un full de ruta de creixement per a la plataforma de cara al 2021-2022. Aquest full de ruta no només inclou noves funcionalitats, sinó que també vol articular una estratègia conjunta per a aprofundir en la mutualització de processos i la mancomunació d’actius tecnològics.