Sobirania Digital per a una Internet Social i Solidària

La nova crisi capitalista desencadenada per la pandèmia de la Covid-19 ha afectat profundament la nostra societat. Una de les conseqüències directes va ser la digitalització desbordada, que va afectar moltes de les esferes de la nostra vida: relacions personals, laborals, espais d’estudi, consum de cultura… Grans empreses de software i aplicacions privatives van aprofitar el moment per ampliar, encara més, el seu monopoli i el conseqüent extractivisme de dades.
Fruit de diverses trobades entre entitats del món de la cultura transformadora, l’economia social i solidària i la Justícia Global, va néixer «PlataformESS». Compartint, repensant i identificant necessitats tecnològiques de les nostres respectives organitzacions vam crear una plataforma virtual que, des de l’horitzontalitat, la sobirania tecnològica i sota els principis de l’economia social i solidària, ens permet resoldre la necessitat de virtualització dels nostres projectes -tant interna (assemblees, grups de treball, videoconferències, votacions secretes i a mà alçada, etc.) com externa (concerts, conferències, projeccions, formacions, taules rodones, mercats virtuals, etc.).
«PlataformESS» té l’objectiu de dissenyar, desenvolupar i compartir eines digitals, en codi obert, lliure i al servei de l’economia social i solidària. Ho portem a terme després d’haver generat un espai on compartir recursos, projectes, coneixement i reptes de manera conjunta i que, alhora, vol ampliar-se amb altres aliances que permetin desenvolupar tot el potencial de les eines digitals obertes i lliures.
Actualment disposem d’un servidor mancomunat on hi tenim instal·lades, comprovem i millorem eines de videoconferència (com el Jitsi o el BigBlueButton), repositoris de vídeo i d’emissions en directe (com el PeerTube), i altres eines d’edició de textos col·laboratius (com l’Etherpad). La web que ara mateix consultes també hi està allotjada.
El projecte està impulsat per la XES, Lafede.cat, l’SMAC! i KULT. Des de la intercooperació volem construir sobirania tecnològica, digital i de dades que ens permeti seguir desconnectant de les plataformes capitalistes oferint alternatives.