Sobirania Digital per a una Internet Social i Solidària

PlataformESS és una infraestructura de codi obert creada des de l’horitzontalitat i la sobirania tecnològica amb els valors de l’economia social i solidària fruit de diverses trobades entre entitats del món de la cultura transformadora, l’economia social i solidària i la Justícia Global.
PlataformESS és una alternativa tecnoètica enfront l’extractivisme de dades del capitalisme de plataforma amb l’objectiu de dissenyar, desenvolupar i compartir eines digitals, en codi obert, lliure i al servei de l’economia social i solidària. Un espai on mancomunar recursos, projectes, coneixements i reptes de manera conjunta que vol ampliar-se amb noves aliances que permetin desenvolupar tot el potencial de les eines digitals obertes i lliures per a la transició cap a una Internet Social i Solidària.
 Actualment, disposem d’un servidor mancomunat -és a dir, que les usuàries, som a l’hora les propietàries- on poder experimentar i reflexionar col·lectivament entorn com utilitzem les tecnologies de codi obert a Iternet. Hi tenim instal·lades, comprovem i millorem eines de videoconferència (com el Jitsi o el BigBlueButton), repositoris de vídeo i d’emissions en directe (com el PeerTube), i altres eines d’edició de textos col·laboratius (com l’Etherpad). La web que ara mateix consultes també hi està allotjada.
El projecte està impulsat per la XES, Lafede.cat, l’SMAC!, KULT, Bit Lab i Platoniq. Des de la intercooperació, el suport mutu, la sobirania tecnològica, digital i de dades volem alternatives a l’Internet del capitalisme de plataformes on poder experimentar i reflexionar col·lectivament entorn com utilitzem les tecnologies de codi obert.